Specificaţii tehnice de calitate

1. Specificaţii tehnice de calitate pentru Pachetele de servicii SES Broadband Services

SES Broadband Services asigură cerinţele tehnice pentru un serviciu de internet bidirecţional via satelit prin intermediul platformei SES Broadband Services

Centrul NOC conectează clienţii la internet utilizând canal de transmisie şi recepţie via satelit asigurând broadband internet prin utilizarea semnalelor de tip DVB-S2 ridicate de platforma din Betzdorf.

Traficul IP downstream şi upstream sunt asigurate cu o limitare a ratei datelor după cum este specificat mai jos.

În scopul de a asigura eficienţa si efectivitatea serviciilor SES Broadband Services providerul are dreptul de  a activa următoarele funcţii ale platformei:

-compresie tehnologică pentru orice fel de conţinut

-Proxi (RFC 3135) pentru asigurarea performanţei

-criptare layer pentru transport IP (ambele căi).

-platformaSES Broadband Service s include un sistem de management reţea cu următoarele funcţiuni:

-monitorizare reţea

-configurarea pachetelor de servicii pentru end-users

-configurarea la distanţă a modemului

-monitorizarea la distanţă a modemului

-acces la informaţii de valori de trafic

-acces la informaţii de congestie de trafic

-posibilitatea de logare a traficului end-user  pentru a  îndeplini cererile legale

Dacă unele aplicaţii sau servicii nu sunt compatibile cu serviciile SES Broadband Service s atât furnizorul cât şi clientul vor analiza în limita unor eforturi rezonabile, asigurarea compatibilităţii.

Pentru a asigura calitatea serviciului, la client trebuie instalat exclusiv echipamentul recomandat de provider şi anume:

-o antenă de satelit  de 750 mm diametrul echipată cu sistem de recepţie şi transmisie radio numit iLNB (factorul EIRP tip pentru transmisie este 35,5 dBW)

-un modem echipat cu demodulator DVB-S2 şi un modulator pentru legatura retur; acest modem asigură o interfaţă Ethernet standard şi acţionează ca o punte IP; modemul este controlat de către sistemul de management de reţea SES Broadband Service s.

2. Rata netă a datelor up şi downstream.

Rata netă a datelor depinde de utilizarea actuală a serviciului şi anume de consumul cumulat de lăţime de bandă al tuturor clienţilor simultan activi.

În cazul în care sistemul este încărcat masiv rata netă a datelor pentru un end-user poate să descrească la valori mai scăzute decât cele prevăzute în specificaţia din tabelele ce urmează.

Calitatea serviciului este dependentă şi de traficul real al reţelelor terestre (backbone) şi de limitările de interfaţă a serverelor de internet.

SES Broadband Service s nu stabileşte nivele garantate pentru rata minimă a datelor, ci asigură maximum posibil în regim „best efforts”.

3. Conectarea cu alte reţele

SES Broadband Service s asigură interconectarea backbone în concordanţă cu lăţimea de bandă a satelitului şi cu schema agreată QoS. Totuşi SES Broadband Service s nu are influenţă asupra ratei datelor în reţelele terestre interconectate şi a serverelor de internet.

De aceea, referitor la serviciu SES Broadband Service s nu garantează nici un nivel privind valoarea minimă a QoS, atât timp cât rata datelor asigurate de servicul satelit depinde de valoarea QoS a reţelelor backbone şi/sau de ansamblul internet.

Informaţiile referitoare la traficul enduser pot fi colectate de către client de la SES Broadband Service s sub forma unor fişiere HTTP csv.

Clientul ia la cunoştinţă şi este de acord cu faptul că asigurarea serviciului pe segmentul spaţial poate fi subiectul de aplicare a unor legi, reglementări, cerinţe şi condiţionări.

Astfel, clientul ia la cunoştinţă şi este de acord că în anumite momente de timp SES Broadband Service s poate fi solicitată să suspende temporar serviciul pe segmentul spaţial cu scopul de a se verifica corespondenţa unuia sau mai multor site-uri ale utilizatorului final în ceea ce priveşte licenţe, autorizaţii şi îndeplinirea unor cerinţe tehnice ale parametrilor operaţionali ai satelitului.

În aceste circumstanţe, SES Broadband Service s va aloca eforturi pentru a minimiza întreruperea segmentului spaţial şi va asigura cu maxim de timp înainte apariţia unor asemenea circumstanţe.

4. Licenţe şi autorizaţii în operarea servicului satelit

Clientul va coopera în acest caz cu provider-ul pentru asigurarea soluţionarii incompatibilităţilor.

Trebuie atenţionaţi clienţii finali că amplasarea oricărei antene de satelit trebuie sa fie conform cu deciziile ERC şi cu prevederile de legislaţie române (de exemplu, nu se poate instala pe axul unei piste de aeroport la o distanţă mai mică de 500 m de la capătul acesteia). De aceea se recomandă ca instalarea să fie făcută de personal calificat.

Locaţia Platformei şi Uplink semnal:

SES Broadband Service s NOC (Network Operations Centre)

Chateau de Betzdorf,Luxembourg

Tipul serviciului : Flux permanent (24h/zi,toate zilele anului)

Pachete de servicii asigurate în România:

 

Explicaţii:
Limitare de viteză:  a se vedea tabelul de mai sus, coloana “limitarea  vitezei “: rata  de date maximă Upload şi download per un utilizator final :  maxim (cel mai bun-efort), rata globală a datelor furnizate la un singur utilizator final şi toate sesiunile iniţiate de download.

Acţiunea de limitare a vitezei este per utilizator final (de exemplu, pe Pachet de servicii înregistrat) şi include toate sesiunile active deschise de către utilizatorul final. Viteza poate varia în rate de date mai mici în funcţie de congestionarea reţelei şi Politica  de utilizare Corectă. Este permis providerului  să scadă rata de date maximă per utilizator final conform cu schemele de mai jos funcţie de traficul efectuat.

Volumul inclus pe lună:

A se vedea tabelul de mai sus, coloana “, volumul inclus pe lună”: Volumul total cumulativ / lună (în GByte) pentru  up-şi downstream pe un singur Pachet de servicii înregistrat; volumul maxim total / luna prevăzut la un utilizator;

Pentru “Pachetele nelimitate”, volumul lunar este nelimitat, dar există restricţii date de politica de utilizarea corectă;

Pentru “Pachetele volum limitat ” cumulate (up-şi down), volumul  lunar este limitat, aşa cum figurează în tabelul de mai sus (pentru limitări specifice de volum  up şi down, vă rugăm să consultaţi “ Politica de  de utilizare corectă” prezentată mai jos); limitarea volumului este pusă în aplicare pe fiecare End-user (de exemplu, pe Pachet de servicii înregistrat) şi include toate sesiunile active deschise de acel End-User.

Pentru a evita orice dubiu, traficul VoIP nu este inclus în acest volum/luna.

Calitatea Serviciului:

A se vedea tabelul de mai sus, coloana “Calitatea Serviciului”: lăţimea de bandă maximă prin satelit (în KBit / s) pentru pachet de servicii înregistrat SES Broadband Service s;  nici o angajare suplimentară privind rata de informaţii  (CIR) per un  singur utilizator final / Pachet de servicii nu este aplicabilă; Valorile datelor de mai sus  pot fi ajustate prin decizia  justificată a providerului.
Conectivitatea  la Platforma Backbone:

SES Broadband Service s oferă conectivitate la Internet în conformitate cu  lăţimea de bandă prin satelit furnizată şi înregistrată pentru pachete de servicii.
Format Modulare:

Downstream: DVB-S2
Upstream: SATMODE strat fizic

Tehnologia de transmisie:

Downstream: DVB multi-protocol de încapsulare ETSI 301 192
Upstream:   DVB-RCS bazate pe DVB – RCS

Disponibilitate Sistem:

Este de 99.00% calculată fără situaţiile de forţă majoră definite de ASTRA2 Connect conform legislaţiei europene în vigoare.

Specificaţii de servicii Voice over IP

Numărul de circuite voce alocate: 30 pe 1000 End-Users
prioritizarea voce de către modem de satelit: TOS biţi
Voce tagging pe  hub satelit:   TOS biţi
Codec-uri de  voce permise: G723.1 sau G729
Cadre de grupare de voce : (obligatoriu): 2 pentru G723.1, 5 pentru G729

IMPORTANT:

Este responsabilitatea clientului să se asigure că gruparea cadru codec şi voce este corect configurată. SES Broadband Service s nu poate da garanţii pentru  servicii VoIP, în cazul în care aceşti parametrii nu sunt corect puşi în aplicare.

SES Broadband Service s şi Clientul vor valida împreună fiecare configuraţie permisă înainte de desfăşurarea de servicii.
Volumele de date pentru VoIP nu sunt contabilizate pentru limitarea în politica de corectă utilizare în total traffic lunar.

Pentru a garanta  că numărul de circuite alocate pe 1000 de utilizatori nu este mai mare de  maximum 30 circuite, opţiunile QoS ale VoIP rămân valabile indiferent de   Politica de corecta  utilizare faţă de utilizatorii finali. (UP şi Downstream).

5. Serviciu Specificaţii “FreeZone”

Opţiunea “FreeZone” poate fi selectată pentru unele pachete de servicii SES Broadband Service s (a se vedea tabelul III). Dacă această opţiune este selectată pentru un Pachet de servicii de trafic toate sesiunile generate în cadrul serviciului respectiv pachetului în timpul  nopţii de la h 12.00 şi  pana la 6.00 h am (toate zilele saptamanii) nu este considerată, de exemplu pentru pachetele de servicii volum limitat. În  volumul lunar vor fi numărate doar sesiunile în afara acestei  perioade  de “FreeZone”.

Pentru pachete de servicii nelimitate volumul lunar al respectivei Politici de utilizare corectă vor fi numărate doar în afara perioadei  de “FreeZone”.

6. Serviciu Specificaţii “FUP Reset”

Opţiunea “FUP Reset” (resetarea restricţiei de politica de utilizare corectă) – poate fi selectată pentru unele pachete de servicii SES Broadband Service s (de tip nelimitat) (a se vedea tabelul III): Dacă această opţiune este selectată pentru un Pachet de servicii nelimitat pentru serviciul respectiv  opţiunea FUP – Politica de utilizare corectă –  este resetată în luna respectivă  (contra cost).

Vă rugăm să reţineţi, că perioada de trafic lunar nu urmează lunii calendaristice. Începutul de trafic   lunar pentru  fiecare terminal înregistrat este calculat pe ID-ul său unic prin  intermediul unei funcţii matematice. Acest lucru permite SES Broadband Service s se răspândească politica de reset la toate terminalele în mod egal pe termen de o lună calendaristică.

7. Specificaţii de servicii “suplimentare GB”

Cu această opţiune “suplimentară GB” utilizatorul final poate – în cazul în care el a consumat volumul său lunar – cumpără suplimentar GB pentru Pachetul său  de servicii cu volumul limitat.

Atunci când volumul său lunar este depăşit, utilizatorul final este automat re-direcţionat către un site web specific al clientului, unde poate cumpăra suplimentar  GB. Dezvoltarea şi setup-ul de accesare a  site-ului utilizatorului final se află în responsabilitatea clientului.

8. End User Interface

Protocolul de comunicare: TCP / IP

Interfaţa Fizică: Ethernet 10/100BaseT (auto-detect)

9. SES Broadband Service s: POLITICA DE UTILIZARE CORECTĂ

SES Broadband Service s are  un sistem de utilizare de Politica corectă. Acesta este un instrument de reţea – gestionat de ABBS – pentru a monitoriza şi controla alocarea de cătreSES Broadband Service s a resurselor de reţea cu intenţia de a da tuturor utilizatorilor finali accesul echitabil la resursele reţelei SES Broadband Service s. Acesta foloseşte algoritmi specifici pentru a identifica utilizarea disproporţionată (= consum volum foarte mare) a resurselor de reţea.

O astfel de utilizare disproporţionată este limitată de politica de utilizare corectă şi o prioritate şi mai mare este alocată pentru utilizatorii finali cu un consum mai mic volum.

În mod special,   politica de utilizare corectă NU limiteaăa volumul total Up  şi Downstream  per utilizatorul final.

Ca în  toate serviciile în bandă largă, disponibile, şi în cazul SES Broadband Service s capacitatea reţelei, la care se conectează utilizatorii finali la internet, este un mediu partajat.

Prin urmare, în scopul de a menţine  o cât mai bună calitate a Serviciului, este necesar ca politica de utilizarea corectă să fie  menţinută în special în timpul orelor de vârf de utilizare.

Orele de vârf de utilizare într-o reţea de bandă largă sunt de obicei definite printr-o congestie ridicată de resurse de reţea.
Politica de utilizarea corectă SES Broadband Service s asigură că – în timpul acestor ore de vârf – funcţiile de serviciu nu pot fi utilizate în mod disproporţionat de doar câţiva utilizatori “grei”:
• În cadrul politicii de utilizare corectă  rata  de maxim download de date per utilizator final este   scăzuta de la o valoare maximă de până la o valoare minimă, în conformitate cu consumul lunar de volum al utilizatorului final individual   (a se vedea tabelele de mai jos). Rata maximă de Upload  de date per utilizator final urmează un principiu similar (dar cu un proces independent). Viteza maximă de limitare  pentru up-şi down – având în vedere că la punctul (Specificaţiile de serviciu) – poate fi setată de  provider per utilizator.

• În cazul utilizării pe  timp non-vârf (de exemplu, de obicei, în timpul orelor de noapte şi dimineaţa), rate mai mari de date pot fi furnizate pentru fiecare utilizator final conectat  - faţă de cele indicate în următoarele tabele prin  politica de utilizarea corectă (a se vedea  ” Factor de congestie  (CF) (exemple) şi corelare de viteză ” în tabelele de mai jos unde CF <1).

Totuşi, aceste rate de date nu vor depăşi rata de date maximă pentru  respectivul Pachet de servicii (de exemplu, rata maximă de date în Pasul A a serviciului respectiv).
• În caz de utilizare în orele de vârf (de exemplu, de obicei, după-amiaza târziu până seara târziu), utilizatorii finali conectaţi pot experimenta rate mai mici de date decât cea indicată în tabele (a se vedea ” Factor de congestie (CF) (exemple) şi viteza legate de” în tabelele de mai jos unde CF> 1). Acest lucru este cauzat de congestionarea reţelei în această perioadă a zilei.
• Volumul consumat (MB) per utilizator final în Up şi Down  vor fi re-stabilite la fiecare 4 săptămâni, şi anume rata maximă a datelor  prezentate în Pasul A (a se vedea tabelele de mai jos) este aplicabilă după fiecare volum  resetat lunar).

 

 

 

 

 

 

 

Graficul de mai sus ilustrează de ce o   politică de utilizare corectaă este necesară pentru a oferi o calitate consistentă a serviciilor SES Broadband Service s tuturor utilizatorilor finali tot timpul:

-se arată că aproximativ 10% din utilizatorii finali (linia roşie) sunt utilizatori de trafic greu, care – fără o utilizare  a politicii corecte    - ar consuma 50% din toate resursele de sistem, care afectează puternic calitatea serviciilor pentru toţi utilizatorii .

Politica de utilizare corectă  (linia verde) remodelează profilul de consum faţă de o distribuţie liniară (linia neagră), asigurându-se că mai mulţi utilizatori finali au acces la resursele sistemului.

 

 

 

Graficul de mai sus oferă o ilustrare indicativă a modului de utilizare care poate varia în funcţie de ora din zi si de ziua săptămânii.

În acest exemplu de utilizare un vârf apare, în special între 17 – 22 pm , în zilele săptămânii şi între 10 am şi  22 pm în timpul week-endului (de exemplu, trafic cu congestie mare).

Politica de utilizare a resurselor de sistem asigură că sunt disponibilităţi pentru toţi utilizatorii finali, într-un mod corect şi echitabil în aceste perioade.
Furnizorul are dreptul de a adapta (descreşte), rata maximă de date (limitări de viteză) pentru utilizatorii finali specifici, care folosesc serviciul SES Broadband Service s excesiv şi care ar reduce  executarea de servicii globale pentru toţi utilizatorii finali conectaţi.

Aceasta adaptare este graduală şi se bazează pe praguri de volum / limitări date în acest sens. Această adaptare este necesară pentru a îmbunătăţi şi a optimiza performanţa de servicii globale oferite pentru majoritatea utilizatorilor finali înregistraţi.
Mai mult furnizorul va gestiona traficul global UP şi Down, de asemenea, în raport cu natura acestuia şi, prin urmare, poate reduce lăţimea de bandă pentru un anumit tip de trafic (de exemplu, aşa numitele aplicaţii peer-to-peer), în timpul de vârf, în scopul de a preveni o congestie de ansamblu a serviciului SES Broadband Service s.

10. Politica de utilizare corectă pentru pachete de servicii cu volum nelimitat

Următoarele tabele arată  Politica de utilizare corectă pentru aceste pachete de servicii.


Factorul de  Congestie de mai sus  (CF) este o măsură pentru încărcarea  de servicii de reţea şi variază foarte mult în timpul zilei.

În timpul zilei de obicei CF atinge valori de aproximativ 2 – 4, uneori – pentru o scurtă perioadă de timp – chiar până la 6 sau mai mare. În timpul nopţii şi primele ore ale zilei valorile tipice  CF din punct de vedere trafic atinge valori de aproximativ 0.1 – 0.5. Într-o mare măsură valoarea CF este condusă de utilizarea  reţelei  de  toti utilizatorii finali înregistraţi. CF, de asemenea, se aplică pentru rata de date upstream.

11. Politica de de utilizare corectă pentru pachete de servicii cu limitare de volum

Următoarele tabele arată  Politica de utilizare corectă la aceste pachete de servicii.

 

 

Factorul de congestie mai sus arătat (CF) este o măsură pentru sarcina de servicii de reţea şi variază foarte mult în timpu l zilei. În timpul zilei de obicei CF atinge valori de aproximativ 2 – 4, uneori – pentru o scurtă perioadă de timp – chiar până la 6 sau mai mare.

În timpul nopţii şi primele ore ale zilei valorile tipice ale  CF din punct de vedere trafic atinge valori de aproximativ 0.1 – 0.5. Într-o mare măsură valoarea CF este condusă de utilizarea reţelei  de către toţi  utilizatorii finali înregistraţi. CF, de asemenea, se aplică rata de upstream.

12. Modificări ale specificaţiilor tehnice ale serviciilor

Orice modificare a specificaţiilor tehnice a serviciului va fi stabilită de comun acord de către părţi ,cu excepţia cazurilor în care o schimbare imediată este necesară ,în care ABBS caz va da Clientului ca preaviz  anterior de schimbare , cum ar fi posibil în condiţiile date. Astfel de modificări vor fi făcute numai în scopul de a păstra sau a creşte calitatea serviciului SES Broadband Service s.

13.Măsuratori de parametrii la îndemana utilizatorului

Utilizatorul poate efectua măsuratori referitoare la viteze sau timpul de întârziere (PING), cu ajutorul unui site specializat.

Recomandarea noastra este de a utiliza:

www.speedtest.net

Acesta trebuie utilizat cu menţiunea ca funcţie de site-ul de referinţă faţă de care se face verificarea, aceşti parametri depind atât de serviciul pe segmentul spaţial, cât şi de reţeaua backbone sau ansamblul internet.

Deci măsurătoarea are un caracter relativ şi pur indicativ, neputând fi luată ca valoare absolută.

De asemenea, valorile măsurate nu sunt probe de contestaţie legală.

Valorile reale pentru segmentul spaţial pot fi solicitate prin e-mail de la furnizorul de servicii, care trebuie să transmită în 24 de ore valorile măsurate de minim 3 ori.

Adresa de solicitare a măsurătorii este:

office@e-sourcing.ro